Lenka Vavro
tím liberate o.z.
Róbert Vavro Liberate

Čo robíme

Našou hlavnou činnosťou je individuálna a skupinová práca s osobami, ktoré sa dopúšťajú násilia v partnerských vzťahoch.
Zároveň rozširujeme poznatky o práci s osobami dopúšťajúcimi sa náslia medzi zainteresovanými profesiami a pripravujeme ďalších odborníkov a odborníčky do praxe.
Spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami pomáhajúcimi osobám, ktoré zažívajú násilie v blízkych vzťahoch.
Spolupracujeme aj s ministerstvami, štátnymi orgánmi, výskumnými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami pri nastavení a implementáciikomplexného systému prevencie a eliminácie násilia v partnerských vzťahoch.
tím liberate o.z.
Naša misia

S kým pracujeme

Pracujeme najmä s mužmi, ktorí boli násilní voči svojej partnerke. Klienti do programu môžu vstúpiť dobrovoľne na základe vlastnej motivácie a rozhodnutia zbaviť sa násilného správania, alebo po nariadení súdu, ktorý im určil povinnosť absolvovať program sociálneho výcviku alebo iný výchovný program.

Programy pre osoby dopúšťajúce sa násilia v blízkych vzťahoch realizujeme aj v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

Kto sme

Sme odborníci a odborníčky na prácu s osobami dopúšťajúcimi sa násilia v blízkych vzťahoch. Problematikou sa zaoberáme od roku 2012, absolvovali sme viaceré domáce aj zahraničné školenia, semináre, kurzy, stáže a aj certifikovaný dlhodobý výcvik. Na základe našich praktických skúseností disponujeme unikátnym know-how, ktoré na Slovensku nemá obdobu.

Naša vízia

Spoločnosť bez násilia dosiahneme iba vtedy, keď tí, ktorí sa ho dopúšťajú, zmenia svoje správanie. 

Náš tím

Róbert Liberate

riaditeľ, predseda o.z.
individuálne a partnerské terapie, skupinové programy, ďalšie vzdelávanie

Juraj Zajac

podpredseda o.z.
Individuálne a partnerské terapie, skupinové programy, ďalšie vzdelávanie

Lenka Vavro

Individuálne a partnerské terapie, skupinové programy, ďalšie vzdelávanie

Daniela Zajacova Liberate.sk

fundraising, marketing a médiá

Jozef Griger

právnik, restoratívna justícia a interinštitucionálna spolupráca

Jitka Dvorakova

projektová manažérka

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás, a my vám povieme o možnostiach, ako vám vieme pomôcť.

Kontakt
+421 904 696 971