logo liberate

Pomáhame ľuďom mať lepšie vzťahy bez násilia

Kontaktujte nás
Pomáhame ľuďom mať lepšie vzťahy bez násilia
Kontaktujte nás
Úvod2022-05-04T15:25:34+02:00

Život bez násilia

Veríme, že násilné vzorce správania sú naučené, a ako také sa dajú aj odučiť.

Pokiaľ máte úprimný záujem eliminovať tieto prejavy, s našou pomocou to dokážete.
Budeme pracovať systematicky podľa overených štandardov a zároveň individuálne a flexibilne, postupne sa stanete lepšou verziou seba.

Kto sú naši klienti?
Sú to muži aj ženy, ktorí chcú byť lepšími partnermi či partnerkami. Každý má svoju unikátnu situáciu a históriu, no jedno ich spája – rozhodli sa eliminovať prejavy násilia vo svojom myslení, komunikácii so svojimi blízkymi, či v správaní, a našli odvahu na sebe pracovať.
domáce násilie
Liberate o.z.

Dopúšťam sa násilia

Môžete sa zúčastniť na jednorázových sedeniach, alebo zvoliť formu individuálneho alebo skupinového programu.

Skupinové programy prebiehajú s počtom 5-8 účastníkov v skupine. Trvanie programu je 24 stretnutí, v rámci ktorých sa účastníci pod vedením skúsených facilitátorov zážitkovou formou zaoberajú témou násilia, učia sa rozpoznávať jeho druhy, uvedomujú si následky, bilancujú svoje vlastné násilné správanie a preberajú zaň zodpovednosť. Zlepšujú si schopnosť empatie a učia sa nenásilným formám správania a komunikácie a postupne ich zavádzajú do praxe v čase medzi stretnutiami.

Individuálny program

V rámci individuálneho programu sa na začiatku zameriame na posilnenie uvedomenia, že zmenou zaužívaného správania je možné pozitívne ovplyvniť dynamiku vzťahov.
1.
Zmapujeme vašu hodnotovú orientáciu a preskúmame postoje, pričom identifikujeme myšlienkové vzorce a vnútorné naratívy, ktoré môžu spúšťať násilné správanie.
2.
Tieto postupne nahradíme nenásilnými alternatívami, čím sa vám otvorí cesta k vytváraniu vzťahov založených na vzájomnej úcte, rešpekte a dôvere.
3.

Jednorázové sedenia

Môžete sa nám zdôveriť s vašou situáciou a dohodneme sa na konkrétnych cieľoch, obsahu, rozsahu a trvaní spolupráce flexibilne podľa vašich potrieb
Liberate o.z.

Zažívam násilie

Žijem vo vzťahu, v ktorom sú prítomné prvky násilia alebo poznám niekoho, kto by to potreboval riešiť. 

Potrebujem poradiť
liberate - pomoc s domacim nasilim

Čo robíme

O nás
Našou hlavnou činnosťou je individuálna a skupinová práca s osobami, ktoré sa dopúšťajú násilia v partnerských vzťahoch. 
Zároveň rozširujeme poznatky o práci s osobami dopúšťajúcimi sa náslia medzi zainteresovanými profesiami a pripravujeme ďalších odborníkov a odborníčky do praxe.
Mediálne výstupy
  • Rozhovor: Psychológ: Mnohí muži sú z práce zvyknutí, že keď niečo povedia, tak sa to vykoná, a nechápu, že vo vzťahu to tak nefunguje – dennikn.sk
  • Blog: Tréner a psychológ: Prácou s páchateľmi násilia ochraňujeme obete – dennikn.sk
  • Sú násilní k partnerkám, preto aj oni potrebujú pomoc. Na Slovensku sa hľadá ťažko – zena.sme.sk
  • Máte problém s násilím? Sledujte na sebe varovné príznaky – zena.sme.sk
  • Podcast: Pomáha násilným mužom: Sú to tiež ľudia a mnohí sa dokážu zmeniť – spotify.com
  • Podcast: Psychológia domáceho násilia 1/3: Agresor – spotify.com

Naša vízia

Spoločnosť bez násilia dosiahneme iba vtedy, keď tí, ktorí sa ho dopúšťajú, zmenia svoje správanie. 

Blog

Viac článkov

Kontaktujte nás