Jitka Dvorakova

projektová manažérka

Jitka Dvořáková

V Liberate pôsobím ako projektová manažérka so skúsenosťami s riadením vládnych projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj veľkých alebo menších projektov pre mimovládne organizácie.

Ako absolventka odboru Gender studies na Fakulte humanitných štúdií na Karlovej univerzite v Prahe pôsobím aj ako expertka a trénerka v oblasti rodovej rovnosti so skúsenosťami na vládnej aj mimovládnej úrovni.

Som spoluzakladateľkou iniciatívy Sexistický kix, ktorá prostredníctvom udeľovania anticeny, ale aj uvádzaním príkladov dobrej praxe prispieva ku kultivácii verejnej debaty elimináciou sexistických prvkov a rodovo podmienej diskriminácie.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás, a my vám povieme o možnostiach, ako vám vieme pomôcť.

Kontakt
+421 904 696 971