Lenka Vavro

Individuálne a partnerské terapie, skupinové programy, ďalšie vzdelávanie

Lenka Vavro

V Liberate facilitujem skupinový program s osobami dopúšťajúcimi sa násilia v partnerských vzťahoch a svoje praktické skúsenosti s touto prácou odovzdávam ďalej ako lektorka vo výcviku trénerov.

Rada počúvam ľudí, diskutujem s nimi a zamýšľam sa nad príčinami ich konania. To mi otvorilo cestu študovať psychológiu a následne sa venovať rozvoju ľudského potenciálu. Svoje skúsenosti čerpám z korporátneho aj neziskového sektora. Pripravujem koncepcie vzdelávania, kurzy a semináre tak, aby získané vedomosti a zručnosti pomáhali jednotlivcom ale i skupinám dosiahnuť stanovené ciele.

Absolvovala som viacero rozvojových programov v oblasti sociálno-psychologických a komunikačných zručností, vrátane praktického supervidovaného trénerského kurzu pre prácu s osobami dopúšťajúcimi sa násilia v partnerských vzťahoch.

Byť trénerkou v Liberate pre mňa znamená zmysluplnými aktivitami prispievať k budovaniu lepšej spoločnosti.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás, a my vám povieme o možnostiach, ako vám vieme pomôcť.

Kontakt
+421 904 696 971