Róbert Liberate

riaditeľ, predseda o.z.
individuálne a partnerské terapie, skupinové programy, ďalšie vzdelávanie

Róbert Vavro

V Liberate sa venujem individuálnej aj skupinovej práci s klientmi,  vediem výcviky nových lektorov so záujmom o túto prácu.

Po ukončení vysokoškolského štúdia psychológie som pracoval vo svojom odbore pre oblasť väzenstva. Od roku 2013 sa venujem vlastnej praxi, najmä so zameraním na násilie v partnerských vzťahoch. Pôsobím aj v oblasti rozvoja zamestnancov nadnárodných korporácií – tvorbou a aplikáciou rôznych vzdelávacích programov.

Problematike partnerského násilia sa venujem od roku 2011, absolvoval som tréningy pod vedením zahraničných expertov, stáže, aj dlhodobý certifikovaný lektorský výcvik v Nemecku. Som autorom a spoluautorom niekoľkých analytických a metodických materiálov  so zameraním na návrh a implementáciu  systematickej práce s osobami dopúšťajúcimi sa násilia na Slovensku.

Mojou misiou je aktívne sa podieľať na eliminácii násilia v spoločnosti.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás, a my vám povieme o možnostiach, ako vám vieme pomôcť.

Kontakt
+421 904 696 971