Juraj Zajac

podpredseda o.z.
Individuálne a partnerské terapie, skupinové programy, ďalšie vzdelávanie

Juraj Zajac

Téme domáceho násilia a násilia v partnerských vzťahoch sa venujem dlhodobo vo svojej profesii aj v neziskovom sektore, od roku 2019 aj ako člen o.z. Liberate.

V roku 2008 som ukončil štúdium psychológie a odvtedy pracujem ako psychológ vo väzenstve. Od roku 2014, kedy som ukončil psychoterapeutický výcvik v systemickej terapii, sa venujem aj individuálnej, partnerskej a rodinnej terapii. Počas mojej práce vo väzenstve som zistil, že téma domáceho násilia je veľmi rozšírená a zasahuje negatívne obete, ale aj tých, ktorí násilie páchajú.

Vnímam, že násilie má rôzne podoby. Okrem fyzickej agresie, kde sú zranenia zjavné pre všetkých, sú časté aj subtílnejšie formy kontroly, žiarlivosti, či uplatňovania dominancie. Tieto nie sú natoľko zjavné, hoci ich negatívny efekt môže byť oveľa deštruktívnejší.

Spolu s kolegami a kolegyňami v Liberate chcem pomôcť budovať svet, kde bude menej násilia a viac empatie, citlivosti a rovnoprávnosti vo vzťahoch a rodinách. Začarovaný kruh násilia ukončujeme poskytnutím pomoci tým, ktorí sa ho dopúšťajú.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás, a my vám povieme o možnostiach, ako vám vieme pomôcť.

Kontakt
+421 904 696 971