Jozef Griger

právnik, restoratívna justícia a interinštitucionálna spolupráca

Jozef Griger

V Liberate zastrešujem spoluprácu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, zodpovedám za aktivity v oblasti restoratívnej justície.

Po absolvovaní štúdia práva som pracoval na viacerých riadiacich a metodických funkciách v oblasti väzenstva, pôsobím ako externý spolupracovník katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK.

Problematike domáceho násilia sa venujem od roku 2015, som spolupracovníkom mimovládnych organizácií zameraných na ľudské práva, ochranu obetí domáceho násilia a prácu s osobami prepustenými z väzenia. Som autorom viacerých odborných článkov zameraných na terciárnu prevenciu kriminality a ochranu „budúcich“ obetí trestných činov.

Mojou víziou je efektívna spolupráca verejného, súkromného a neziskového sektora na zvyšovaní kompetencií odsúdených osôb, aby mohli byť prínosom pre spoločnosť.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás, a my vám povieme o možnostiach, ako vám vieme pomôcť.

Kontakt
+421 904 696 971